Skip to main content

Weather Forecast

Working Committee – Pasaripoy 2023

Bilang paghahanda sa isasagawang Surfing Competition “Pasaripoy 2023,” nagkaroon ng pagpupulong ang mga miyembro ng Working Committee para sa nasabing gawain.
Isa sa direksyon ng ating Punong Bayan- Kgg. Diana Abigail Diestro-Aquino at ng Lokal na Pamahalaan ang palakasin at mas linangin ang turismo, sining at kultura sa ating bayan.
Sa pamamagitan ng surfing activity, makakatulong ito upang mas makilala pa ang Real bilang lifestyle-enhancing at outdoor recreation destination.
#DiscovertheRealExperience
#TaranasaQuezon