Skip to main content

Weather Forecast

QUEZON WEATHER FORECAST

Issued at: 5:00 AM, 08 January 2024
Valid Beginning: 5:00 AM today – 5:00 AM tomorrow
5:00 AM – 5:00 PM
WEATHER: Kadalasang maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa maliit na bahagi ng lalawigan
WIND: Katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na hangin mula sa hilagang-silangan
COASTAL: Katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na alon sa karagatan
TEMPERATURE: 23-28°C
5:00 PM – 5:00 AM
WEATHER: Kadalasang maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan, pagkulog at pag kidlat sa maliit na bahagi ng lalawigan
WIND: Katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na hangin mula sa hilagang-silangan
COASTAL: Katamtaman hanggang sa paminsan-minsan malakas na alon sa karagatan
TEMPERATURE: 23-26°C
http://pubfiles.pagasa.dost.gov.ph/ncrprsd/pf.pdf