Skip to main content

Weather Forecast

Featured Dance Troupe: Sining Salambaw

Cultural Mapping Project
Ang Sining Salambaw Dance Troupe (SSDT) ay nagsimula noong taong 2014 bilang Glee Club, sa pangunguna ng kanilang guro Mrs. Sheryl V. Alayon. Ang grupo ay hindi lang nakatutok sa sayaw pero binibigyan din nilang pansin ang iba pang kasanayan katulad ng pag-awit. Taong 2015 noong ang pamunuan ng paaralan ay ipinangalan Sining Salambaw Dance Troupe ang nasabing samahan. Ang salitang Sining o Arts ay paglalarawan ng sayaw bilang isang masining na paggalaw. Ang sumunod na salitang SALAMBAW naman ay nangangahulugan ng lambat ito ay panghuli ng isda. Ito ay kumakatawan at pagpapahalaga sa lugar ng paaralan kung saan ito ay nasa baybaying dagat ng Barangay Lubayat. Sa kasalukuyan ang paaralan ay patuloy na nakikiisa sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagganap sa iba’t ibang okasyon ayon sa kanilang kahilingan, sa ilalim ng pamamahala nila Mr. Leo Neil Portales at Ms. Erika Grace Ferreria.
Ating panuodin ang isa sa kanilang dance performances.
Halina’t makisining ngayong Pebrero.
#NAM2023
#siningatkulturangrealeño
#discovertherealexperience