Skip to main content

Weather Forecast

Binibining Niyogyugan Candidates

Trending na rin ang pictures ng mga Binibining Niyogyugan Candidates kaya naman ngayon mas pagmasdan natin ang kanilang kagandahan sa pamamagitan ng video na ito.
Video: Bryant Nañez of BNVD
#TAraNasaQuezon | #Niyogyugan2023 |