Skip to main content

Weather Forecast

Ang samahan ng kababaihan ( Hardin ng Kalikasan) ay nakiisa sa “Arts and Crafts”

Isinagawa sa Balesin Island Club upang maipakita ang talento sa paggawa ng aming produkto sa tulong ng Lokal na Pamahalaan sa pangunguna ng butihing Mayor Bing Diestro-Aquino at DSWD Mr. Portales. Ito po ay malaking tulong sa aming samahaan upang makilala at maipakita ang aming layunin.
#hardinngkalikasan
#produktongRealeno
#hardinngkalikasan
#tangkilikinangproduktongrealeno
#REALTOURISM