Skip to main content

Weather Forecast

Ang Paggunita sa Mahal na Araw 2023

Ang Paggunita sa Mahal na Araw 2023
Narito ang talatakdaan ng mga gawain ng San Rafael Arkanghel Church ngayong Mahal na Araw.
Paanyaya sa lahat ng mananampalataya, sama-sama tayo sa mga pagninilay at pagpapanalangin.
#HolyWeek2023